Domaći projekti

Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost

EU projekti

Istraživački projekti Sveučilišta u Rijeci

 • (uniri-drustv-18-20) Izlučivanje ključnih riječi i sažimanje tekstova na temelju reprezentacije u mrežama jezika - LangNet – prof. dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić (Web sjedište)
 • (uniri-drustv-18-130) Digitalne igre u kontekstu učenja, poučavanja i promicanja inkluzivnog obrazovanja – prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić (Web sjedište)
 • (uniri-drustv-18-222) Automatsko raspoznavanje sportskih tehnika kod mladih sportaša i rekreativaca u svrhu usvajanja motoričkih vještina i usavršavanje stila – izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić Kos
 • (uniri-drustv-18-140) Sustav temeljen na znanju kao potpora učenju učenika s disleksijom – izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić
 • (uniri-drustv-18-73) Razvoj NOK platforme za transformaciju rečenica prirodnog jezika u relacijsku bazu podataka – prof. dr. sc. Mile Pavlić
 • (uniri-drustv-18-38) Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova (SemTex) – izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović (Web sjedište)
 • (uniri-drustv-18-122) Dubinska analiza tokova podataka za pametno upravljanje hladnim lancem (SmaCC) – prof. dr. sc. Maja Matetić (Web sjedište)
 • (uniri-drustv-18-182) Izgradnja sistemskog kataloga nove generacije skladišta podataka – prof. dr. sc. Patrizia Poščić (Web sjedište)
 • (uniri-drustv-18-288) Automatizacija za izgradnju baze za raspoznavanje sportskih akcija u videu – doc. dr. sc. Miran Pobar
 • (uniri-drustv-18-224) Povećanje učinkovitosti analitike učenja u sustavima e-učenja zasnovane na interaktivnoj vizualizaciji podataka – izv. prof. dr. sc. Bozidar Kovačić
 • (uniri-drustv-18-165) Komunikacija čovjek stroj – prof. dr. sc. Ivo Ipšić

Inicijalne potpore mladim istraživačima

 • (17.14.2.2.01) Neuronsko strojno prevođenje za hrvatski kao ciljni jezik (NEUMATRAC) – doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić (Web sjedište)
 • (17.14.2.2.02) Podrška vrednovanju znanja iz STEM područja u sustavu preporučivanja ELARS – doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab (Web sjedište)
 • (18.14.2.2.02) Identifikacija i automatsko razrješavanje višeznačnosti homografa u hrvatskom jeziku (IDIHO) – doc. dr. sc. Lucia Načinović Prskalo (Web sjedište)

Ostali projekti

Djelatnici Odjela kao istraživači sudjeljuju u radu projekata:

 • Opening up education through Seamless and COLLAborative Mobile learning on tablet computers - SCOLLAm (FER-2014-HRZZ3), voditelj: doc. dr. sc. Ivica Botički, FER, Sveučilište u Zagrebu, financira: Hrvatska zaklada za znanost)