Mapa Weba

Izjava o pristupačnosti

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci zalaže se za osiguravanje digitalne pristupačnosti svojih internetskih stranica svim korisnicima bez obzira na sposobnost i tehnologiju korištenja u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci koje se nalaze na adresi: https://www.inf.uniri.hr/.

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice https://www.inf.uniri.hr/ djelomično su usklađene s gore navedenim zakonom implementacijom nove verzije CMS platforme i preoblikovanjem internetskih stranica 2019. godine.

Djelomična usklađenost znači da neki dijelovi sadržaja navedeni u nastavku ove izjave nisu u potpunosti u skladu sa svim smjernicama za pristupačnost web sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines, skraćeno WCAG) koje propisuje World Wide Web Konzorcij (World Wide Web Consortium, skraćeno W3C) putem inicijative za web pristupačnost (Web Accessibility Initiative, skraćeno WAI).

Kontinuirano se radi na povećanju dostupnosti i upotrebljivosti ovih internetskih stranica primjenjujući propisane standarde.

Nepristupačni sadržaj

Prema rezultatima alata korištenim za testiranje pristupačnosti, pojedini elementi internetskih stranica Odjela za informatiku ne udovoljavaju zahtjevima minimalnog omjera kontrasta između pozadinske boje i boje teksta. Kako bi omogućili osobama s vizualnim poteškoćama što bolje korisničko iskustvo prilikom korištenja naših stranica implementirali smo mogućnost promjene kontrasta pritiskom miša ili korištenjem tipkovnice.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 17. rujna 2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene te automatizirane provjere pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool koje je proveo Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci.

Izjava je zadnji put preispitana 21.09.2020.

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga nepristupačnosti, a najmanje jednom godišnje.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko korisnici ovih internetskih stranica primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, molimo da o tome obavijeste Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci.

Sve komentare i upite vezane uz pristupačnost internetskih stranica Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci korisnici mogu uputiti elektroničkom poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih internetskih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..