Mapa Weba

Misija, vizija i vrijednosti

Misija

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija sastavnica je Sveučilišta u Rijeci koja svoje djelovanje usmjerava ka ostvarivanju ciljeva definiranih Strategijom razvoja Sveučilišta u Rijeci kroz suradnju i partnerski odnos svih dionika s ciljem postizanja novih znanstvenih spoznaja, poticanja inovacija i prijenosa znanja, vodeći se pritom jasno definiranom vizijom fakulteta.

Vizija

Želimo biti znanstvena institucija s međunarodnom reputacijom koja njeguje i potiče najviše akademske vrijednosti istraživačkog i nastavnog rada na području informacijskih znanosti i računarstva u cilju razvoja gospodarstva i ostvarivanja dobrobiti društvu u cjelini.

Vrijednosti

  1. Promicanje znanstvene izvrsnosti i međunarodne vidljivosti, ali i uvažavanje različitosti unutar različitih područja znanstvenog i stručnog rada.

  2. Praćenje trendova i novih znanstvenih spoznaja kako bi se omogućio osobni rast i razvoj te kompetitivnost na znanstvenom i stručnom području.

  3. Jačanje suradnje i povezivanja svih ljudskih potencijala na Fakultetu, uključujući studente, nastavnike, istraživače, nenastavno osoblje i vanjske suradnike, kao mehanizam stabilnosti, zajedničkog razvoja, kvalitete i napretka.

  4. Poticanje razvoja Fakulteta kroz suradnju sa znanstvenicima u zemlji i inozemstvu na znanstvenim i stručnim projektima.

  5. Poticanje razvoja Fakulteta kroz interdisciplinarnost i suradnju na znanstvenim projektima i nastavnim programima sa znanstvenicima iz drugih kompatibilnih područja znanosti.

  6. Promicanje cjeloživotnog obrazovanja i razvoj specijalističkih studija.

  7. Promocija STEM područja te transfer znanja lokalnoj zajednici i suradnja s gospodarstvom.