Mobilnost

Erasmus / Erasmus+

Sveučilište u Rijeci sudjeluje u programu Erasmus od akademske godine 2009./'10. Kroz četiri akademske godine više od 360 studenata Sveučilišta u Rijeci boravilo je na inozemnim visokoškolskim institucijama u nekoj od zemalja članica EU.

U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja (255208-LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE) za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.
1434006691 eu flag erasmus vect pos
ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020.
Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.

SVE INFORMACIJE O ERASMUS PROGRAMU POTRAŽITE NA STRANICAMA SVEUČILIŠTA U RIJECI.

Erasmus koordinator Odjela za informatiku: doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

 

IAESTE

IAESTE Croatia Horizontal 01
IAESTE ( International Association for the Exchange of Students for Technical Experience ) je međunarodna organizacija za razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti. Osnovana davne 1948. godine u Londonu na inicijativu 10 europskih zemalja danas broji preko 85 zemalja koje sudjeluju u programu razmjene. U Hrvatskoj djeluje od 1952. u 5 lokalnih odbora: Osijek, Pula, Rijeka, Split i Zagreb.

Kako se prijaviti