Mapa Weba

Laboratorij za semantičke tehnologije (SemTechLab)

Laboratorij za semantičke tehnologije bavi se istraživanjima iz područja predstavljanja znanja i obrade prirodnog jezika (engl. natural language processing, kraće NLP). Istraživanja uključuju razvoj novih i primjenu postojećih metoda za različite zadatke iz područja NLP-a kao što su: ekstrakcija ključnih riječi (engl. keyword extraction), određivanje tema (engl. topic modelling), prepoznavanje entiteta u tekstovima (engl. named entity recognition), automatska klasifikacija teksta za različite namjene (analiza sentimenta, tematska klasifikacija tekstova, otkrivanje parafraziranja i sl). U istraživanjima se primjenjuju algoritmi iz područja strojnog učenja, neuronske mreže, statističke analize i dr. Dodatno, laboratorij se bavi razvojem i primjenom formalizama za predstavljanje znanja kao što su ontologije i grafovi znanja (knowledge graphs).

Pored toga, dio istraživanja u laboratoriju bavi se analizom kompleksnih mreža u okviru različitih domena i primjena kao što su: modeliranje i analiza jezičnih mreža, primjena višeslojnih mreža za predstavljanje znanja, dinamičke mreže, analiza mreža interakcija vinske mušice (lat. Drosophila melanogaster), analiza širenja informacija i dr.

Trenutno se istraživanja u Laboratoriju provode na nekoliko projekata. U okviru Horizon 2020 projekta MESOC razvijaju se metode za procjenu utjecaja kulture i umjetnosti na osnovi tranzicije društvenih procesa, koja proučava utjecaj na zdravlje, urbanu renovaciju i socijalnu koheziju. COST projekt Multi3Generation koji financira EU bavi se istraživanjima iz područja obrade prirodnog jezika. Projekt SemTex koji financira Sveučilište u Rijeci bavi se postupcima za mjerenje semantičke sličnosti tekstova te razvojem modela za automatsko prepoznavanje parafraziranja. Projekt LangNet koji također financira Sveučilište u Rijeci bavi se metodama za automatsko sažimanje tekstova.

U okviru navedenih istraživanja potrebno je procesirati velike količine podataka pa svi istraživači laboratorija imaju na raspolaganju radnu stanicu InfoCoV koja sadrži 3 grafičke kartice GPU Nvidia Quadro RTX 6000.

Voditeljica laboratorija je izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović. Laboratorij ima osam članova s Fakulteta te niz istraživača suradnika u znanstveno-istraživačkom radu s drugih institucija. U istraživački rad laboratorija uključuju se i studenti koji rješavaju jednostavnije probleme u okviru projektnih zadataka ili za završne i diplomske radove. Studenti također imaju na raspolaganju korištenje opreme laboratorija, a uobičajeno je objavljivanje zajedničkog znanstvenog rada na konferenciji ili u časopisu. Tako studenti imaju priliku upoznati se sa znanstveno-istraživačkim radom.

Podijeli članak