Mapa Weba

Business Class: Implementation, Technology and Reality

Datum održavanja: 31. svibnja 2022. u 11:00 sati, u učionici O-028 i online na sveučilišnom BigBlueButtonu
Predavač: Elvira Mišmaš i Bernard Kovač, GDi 
Naziv predavanja: Implementation, Technology and Reality

Business Class: Razvoj upravljačkog softvera za postrojenja nafte i plina u tvrtci Cenosco

Datum održavanja: 27. svibnja 2022. u 12:00 sati, u učionici O-S32 i online na sveučilišnom BigBlueButtonu
Predavač: Sanja Božić i Goran Šepić, Cenosco
Naziv predavanja: Razvoj upravljačkog softvera za postrojenja nafte i plina u tvrtci Cenosco

Business Class: Digitalizacija zdravstva u Republici Hrvatskoj

Datum održavanja: 20. svibnja 2022. u 10:30 sati, u učionici O-028 i online na sveučilišnom BigBlueButtonu
Predavač: Emrah Tahirović, IN2 grupa
Naziv predavanja: Digitalizacija zdravstva u Republici Hrvatskoj

Business Class: Održavanje infrastrukture u Spanu

Datum održavanja: 6. svibnja 2022. u 14:00 sati, u učionici O-365 i online na sveučilišnom BigBlueButtonu
Predavač: Zvonimir Pilih, Span
Naziv predavanja: Održavanje infrastrukture u Spanu

Business Class: Razvoj projekata u Spanu

Datum održavanja: 21. travnja 2022. u 12:00 sati, u učionici O-S32 i online na sveučilišnom BigBlueButtonu
Predavač: Mario Mustapić i Ivana Baćac, Span
Naziv predavanja: Mreža za distribuciju sadržaja – tehnologija infrastrukture modernih web aplikacija

Business Class: Blockchain IRL

Datum održavanja: 21. travnja 2022. u 8:30 sati, u učionici O-S32
Predavač: Filip Blagojević
Naziv predavanja: Blockchain IRL