Mapa Weba

Obrana teme - Matija Burić

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidata Matije Burića pod nazivom "Primjena metoda računalnog vida kod postavljanja dijagnoze oftalmoloških stanja u veterinarskoj medicini (Application of computer vision methods in diagnosis of ophthalmological conditions in veterinary medicine)"  koju je izradio pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u četvrtak, 16.11.2023. godine u 14:00 sati u Vijećnici (O-403) te hibridno na Teams-u pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

Obrana teme - Tomislav Ivanovski

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidata Tomislava Ivanovskog pod nazivom "Primjena prirodom inspiriranih metaheurističkih algoritama u optimizaciji modela strojnog učenja za predviđanje zrelosti breskve  (Application of nature-inspired metaheuristic algorithms in the optimization of machine learning models for predicting peach ripeness)"  koju je napravio uz mentorstvo  prof. dr. sc. Maje Matetić s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci i komentorstvo doc. dr. sc. Marka Gulića, održat će se u četvrtak, 20.4.2023. godine u 12 sati u predavaoni O-357, na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

Obrana teme - Karlo Babić

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidata Karla Babića pod nazivom "Piramidalno rekurzivna neuronska mreža za reprezentiranje teksta (Pyramidal recursive neural network for text representation)", koju je izradio pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ane Meštrović s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u četvrtak 24. studenog 2022. godine u 11:00 sati u Vijećnici pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

Obrana teme - Goran Paulin

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidata Gorana Paulina pod nazivom "Adaptivna sintetička metoda za detekciju i lokalizaciju objekata u UAV podržanim SAR misijama (Adaptive synthetic method for object detection and localization in UAV supported SAR missions)", koju je izradio pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u utorak, 8. studenog 2022. godine u 12:00 sati u Vijećnici pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

Obrana teme - Ingrid Hrga

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidatkinje Ingrid Hrga pod nazivom "Multimodalno učenje za automatsko opisivanje sportskih scena (Multimodal learning for automatic description of sport scenes)", koju je napravila pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u utorak, 14. lipnja 2022. godine u 14:00 sati u Vijećnici pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

Obrana teme - Igor Škorić

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidata Igora Škorića pod nazivom "Model vrednovanja uspješnosti razvojnih okruženja koja se koriste za učenje programiranja (A model for evaluating the success of development environments used for learning programming)", koju je napravio pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tihomira Orehovačkog s Fakulteta informatike u Puli i izv. prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u petak, 22. travnja 2022. godine u 10:00 sati  u prostoriji O-S32 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: