Mapa Weba

Obrana teme - Romeo Šajina

Javna obrana teme doktorskog rada kandidata Romea Šajine pod nazivom "Razvoj arhitektura dubokih neuronskih mreža i modela za predviđanje poza više osoba u dinamičkim scenama (Development of Deep Neural Network Architectures and Models for Multi-Person Pose Forecasting in Dynamic Scenes)" koju je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u utorak 16.07.2024. godine u 11:00 sati na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija, u Vijećnici (soba 403, 4. kat u tornju Zgrade Odjela na Kampusu) pred povjerenstvom za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

Obrana teme - Robert Šaina

Javna obrana teme doktorskog rada kandidata Roberta Šajine pod nazivom "Metode uspostavljanja veza i personalizacije modela dubokog učenja među istorazinskim heterogenim agentima  (Methods of connection establishment and deep learning model personalization in peer-to-peer heterogeneous systems)"  koju je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Ipšića i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirana Pobara, održat će se u utorak 21.05.2024. godine u 12:00 sati na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija, u Vijećnici (soba 403, 4. kat u tornju Zgrade Odjela na Kampusu) pred povjerenstvom za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

Obrana teme - Đurđica Vukić

Javna obrana teme doktorskog rada kandidatkinje Đurđice Vukić pod nazivom "Metodologija razvoja kurikuluma temeljena na metodama analize mreža (Methodology of curriculum development based on network analysis methods)"  koju je izradila pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanje Čandrlić s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Alena Jakupovića, održat će se u petak, 26.4.2024. godine u 12:00 sati u učionici O-358 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

Obrana teme - Matija Burić

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidata Matije Burića pod nazivom "Primjena metoda računalnog vida kod postavljanja dijagnoze oftalmoloških stanja u veterinarskoj medicini (Application of computer vision methods in diagnosis of ophthalmological conditions in veterinary medicine)"  koju je izradio pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u četvrtak, 16.11.2023. godine u 14:00 sati u Vijećnici (O-403) te hibridno na Teams-u pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

Obrana teme - Tomislav Ivanovski

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidata Tomislava Ivanovskog pod nazivom "Primjena prirodom inspiriranih metaheurističkih algoritama u optimizaciji modela strojnog učenja za predviđanje zrelosti breskve  (Application of nature-inspired metaheuristic algorithms in the optimization of machine learning models for predicting peach ripeness)"  koju je napravio uz mentorstvo  prof. dr. sc. Maje Matetić s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci i komentorstvo doc. dr. sc. Marka Gulića, održat će se u četvrtak, 20.4.2023. godine u 12 sati u predavaoni O-357, na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu:

Obrana teme - Karlo Babić

Javna obrana teme doktorske disertacije kandidata Karla Babića pod nazivom "Piramidalno rekurzivna neuronska mreža za reprezentiranje teksta (Pyramidal recursive neural network for text representation)", koju je izradio pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ane Meštrović s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u četvrtak 24. studenog 2022. godine u 11:00 sati u Vijećnici pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: