Mapa Weba

Obrana doktorske disertacije pristupnika Gordana Đurovića

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci sa 6. sjednice održane dana 29. veljače 2024. godine objavljuje se
 
da će 12. travnja 2024. godine u 11:00 sati u
učionici O-S32, Radmile Matejčić 2, Rijeka

mr. sc. Gordan Đurović
 
braniti doktorski rad pod naslovom
 
Model vrednovanja ishoda učenja u STEM području zasnovan na principima obrazovnih sustava preporučivanja
(Model of Learning Outcomes Evaluation in STEM Based on the Principles of Educational Recommender Systems )

 

Obrana doktorske disertacije pristupnika Kristiana Stančina

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci s 32. sjednice održane dana 2. studenog 2023. godine objavljuje se
 
da će 15. prosinca 2023. godine u 11:00 sati u
učionici O-S32, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Kristian Stančin
 
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
 
Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama
(A system for recommending digital educational games as a support for planning educational activities for students with intellectual disabilities)

 

Obrana doktorske disertacije pristupnika Kreše Tomljenovića

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci s 26. sjednice održane dana 14. rujna 2023. godine objavljuje se
 
da će 27. listopada 2023. godine u 11:00 sati u
učionici O-357, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Krešo Tomljenović
 
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
 
Razvoj modela sustavske dinamike za planiranje ljudskih potencijala u odgoju i obrazovanju
(A system dynamic model development for human resources planning in education)

 

Obrana doktorske disertacije pristupnika Mate Krište

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 3. sjednice održane dana 29. siječnja 2021. godine
 
MATE KRIŠTO
branit će doktortsku disertaciju 

Detekcija i raspoznavanje osoba u otežanim vremenskim uvjetima primjenom infracrvene termovizije
(Human detection and recognition in harsh conditions using infrared thermal vision)

Obrana doktorske disertacije pristupnika Petra Jurića

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 88. sjednice održane dana 1. listopada 2020. godine
 
PETAR JURIĆ
branit će doktortsku disertaciju 

Model sustava za mobilno učenje temeljeno na dubinskoj analizi tokova podataka
(An M-Learning System Model Based on Stream Data Mining)

Obrana doktorske disertacije pristupnice Maje Gligora Marković

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 84. sjednice održane dana 2. srpnja 2020. godine
 
mr. sc. MAJA GLIGORA MARKOVIĆ
branit će doktortsku disertaciju 

Sustav za dinamičko generiranje objekata učenja kao potpora individualno personaliziranoj nastavi
(The system for dinamic generation of learning objects as support for individual personalized teaching)