Mapa Weba

Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija

Cilj sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Sustav osiguravanja kvalitete temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim propisima.

Na Sveučilištu u Rijeci sustav osiguranja kvalitete definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete i Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci. Fakultet informatike i digitalnih tehnologija uz ove dokumente koristi i Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci.

Politika kvalitete

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija prihvaća Politiku kvalitete Sveučilišta u Rijeci te se u skladu sa svojom misijom i vizijom opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete posebice kroz:

 • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Europskih, nacionalnih i sveučilišnih standarda
 • osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja kod kojeg su studenti u središtu procesa učenja te razvoj studijskih programa iz informatike utemeljenih na kompetencijskom pristupu i ishodima učenja
 • provođenje inovativnih znanstvenih i razvojnih istraživanja u suradnji s istraživačima iz Europe i sa gospodarstvenicima iz šire regije
 • brigu o zapošljivosti studenata te dostupnosti obrazovanja iz informatike svim zainteresiranim pojedincima putem programa cjeloživotnog učenja
 • transfer najnovijih informatičkih tehnologija i znanja u gospodarski sektor i lokalnu zajednicu kako bi se osigurala tranzicija regije u društvo temeljeno na znanju.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija o osiguravanju kvalitete brine Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete. Zadaće Odbora definirane su Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija.

Članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete su:
 • doc. dr. sc. Danijela Jakšić, voditeljica Odbora
 • prof. dr. sc. Sanja Čandrlić, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Lucia Načinović Prskalo, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Vanja Slavuj, predstavnik uprave
 • dr. sc. Kristian Stančin, predstavnik asistenata
 • Marta Bučić, predstavnica studenata (zamjena: Marko Vrban)
 • Hari Zamlić, tvrtka RIS, predstavnik vanjskih dionika

Dokumenti, propisi i obrasci

Ostali dokumenti