Osiguravanje kvalitete

Sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za informatiku

Cilj sustava za osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za informatiku je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Odjela.

Sustav osiguravanja kvalitete temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim propisima.

Na Sveučilištu u Rijeci sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete definiran je "Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete" i Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci. Odjel za informatiku uz ove dokumente koristi i Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci.

Politika kvalitete

Odjel za informatiku prihvaća Politiku kvalitete Sveučilišta u Rijeci te se u skladu sa svojom misijom i vizijom opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete posebice kroz:

 • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Europskih, nacionalnih i sveučilišnih standarda
 • osiguravanje kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja kod kojeg su studenti u središtu procesa učenja te razvoj studijskih programa iz informatike utemeljenih na kompetencijskom pristupu i ishodima učenja
 • provođenje inovativnih znanstvenih i razvojnih istraživanja u suradnji s istraživačima iz Europe i sa gospodarstvenicima iz šire regije
 • brigu o zapošljivosti studenata te dostupnosti obrazovanja iz informatike svim zainteresiranim pojedincima putem programa cjeloživotnog učenja
 • transfer najnovijih informatičkih tehnologija i znanja u gospodarski sektor i lokalnu zajednicu kako bi se osigurala tranzicija regije u društvo temeljeno na znanju.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete

Na Odjelu za informatiku o osiguravanju kvalitete brine Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete. Zadaće Odbora definirane su Pravilnikom o sustavu za kvalitetu Odjela za informatiku.

Članovi Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete su:
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić, voditeljica Odbora
 • prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab, predstavnica uprave
 • dr. sc. Slobodan Beliga, predstavnik asistenata
 • Ivan Vrsalović, predstavnik studenata
 • Marin Smajila, tvrtka RIS, predstavnik vanjskih dionika

Dokumenti, propisi i obrasci