Mapa Weba

Povijest

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci formalno je osnovan 1. travnja 2008. godine, ali svoje korijene vuče još iz ranih sedamdesetih godina 20. stoljeća. Specifično, 1971. godine prof. Pavle Dragojlović napisao je prvi sveučilišni udžbenik u SFRJ pod nazivom Informatika. U to vrijeme izrađeni su projekti za osnivanje Sveučilišnog računskog centra (SRCE) u Zagrebu s ciljem da po drugim gradovima budu postavljeni manji terminali te da se u Rijeci, u svakoj visokoškolskoj, ustanovi instalira po jedno mini-računalo. Godine 1987. osnovan je Zavod za informatiku, a 1998. preimenovan je u Odsjek za informatiku Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Od 2005. godine započinje se izvoditi sveučilišni prijediplomski studij Informatika koji je 2019. godine značajno revidiran uvođenjem obvezne stručne prakse i 4 modula:

  1. Razvoj programske potpore - RPP
  2. Komunikacijski sustavi - KS
  3. Multimedijski sustavi - MMS
  4. Informacijski sustavi - IS

Od 2009. godine s izvođenjem započinje sveučilišni diplomski studij Informatika. Godine 2022. napravljena je revizija smjerova diplomskog studija Informatika s ciljem modernizacije te povećanja konkurentnosti završenih studenata na nacionalnom i međunarodnom tržištu rada, pa se sada izvode dva modula (Poslovna informatika i Inteligentni i interaktivni sustavi) i jedan smjer (nastavnički). Nastavak studija moguć je na doktorskom studiju Informatika, namijenjenom obrazovanju budućih znanstvenika i istraživača.

S početkom 2022. godine Odjel mijenja naziv u Fakultet informatike i digitalnih tehnologija. Osnovna djelatnost Fakulteta je znanstveno istraživanje u području informatike i računarstva te održavanje nastave informatičkih kolegija na svim razinama studija, za studente informatike i drugih studijskih programa. Fakultet se nalazi u suvremeno opremljenim računalnim učionicama i laboratorijima u zgradi odjela na Sveučilišnom kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2, Rijeka).