Mapa Weba

Obrana teme - Robert Šaina

Javna obrana teme doktorskog rada kandidata Roberta Šajine pod nazivom "Metode uspostavljanja veza i personalizacije modela dubokog učenja među istorazinskim heterogenim agentima  (Methods of connection establishment and deep learning model personalization in peer-to-peer heterogeneous systems)"  koju je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Ipšića i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirana Pobara, održat će se u utorak 21.05.2024. godine u 12:00 sati na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija, u Vijećnici (soba 403, 4. kat u tornju Zgrade Odjela na Kampusu) pred povjerenstvom za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, predsjednica povjerenstva
  2. prof. dr. sc. Ivan Štajduhar, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
  3. doc. dr. sc. Nikola Tanković, Fakultet informatike u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska

Odluka

Podijeli članak