Jednopredmetni diplomski studij - Nastavnički

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine
Naziv kolegijaNositelj(i)DINP
1. semestar
Edukacijska psihologija 1 dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić
Inteligentni sustavi 1 dr. sc. Marina Ivašić-Kos
Operacijska istraživanja 1 dr. sc. Martina Holenko Dlab
Opća pedagogija dr. sc. Kornelija Mrnjaus
Primjena hipermedije u obrazovanju 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
dr. sc. Martina Holenko Dlab
Razvojna psihologija dr. sc. Sanja Smojver-Ažić
2. semestar
Didaktika 1 dr. sc. Anita Zovko
Edukacijska psihologija 2 dr. sc. Barbara Rončević Zubković
Inteligentni sustavi 2 dr. sc. Maja Matetić | online
Operacijska istraživanja 2 dr. sc. Martina Holenko Dlab | online
Poučavanje učenika s posebnim potrebama dr. sc. Tamara Martinac Dorčić
Primjena hipermedije u obrazovanju 2 dr. sc. Vanja Slavuj | online
3. semestar
Didaktika 2 dr. sc. Vesna Kovač
Komunikacija čovjek stroj dr. sc. Ivo Ipšić
Metodika nastave informatike 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
Osnove jezične kulture dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić
Izborni kolegiji 3. semestra
Distribuirani sustavi dr. sc. Božidar Kovačić
Elektroničko gospodarstvo dr. sc. Dragan Čišić
Upravljanje informatičkim projektima dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić
Otkrivanje znanja u podacima dr. sc. Maja Matetić
Objektni programski jezici dr. sc. Marina Ivašić-Kos
4. semestar
Diplomski rad    
Informacijska tehnologija i društvo dr. sc. Danijela Jakšić | online
Metodika nastave informatike 2 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
Nastavna praksa dr. sc. Martina Holenko Dlab | online
Projektiranje obrazovnih sustava dr. sc. Božidar Kovačić

Podijeli članak