Nastupno predavanje dr. sc. Dina Pitoskog

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnik dr. sc. Dino Pitoski za izbor u nastavno zvanje predavača.

Predavanje će biti održano u okviru nastave iz kolegija Upravljanje znanjem u utorak, 7. prosinca 2021. godine s početkom u 8:30 sati u predavaonici O-365, Radmile Matejčić 2, Rijeka.

Tema predavanja je: Primjena e-upravljanja u provedbi upravljanja znanjem

Odluka o nastupnom predavanju

Podijeli članak