InfoCoV

Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija putem društvenih medija tijekom krize COVID-19 (InfoCoV)

HRZZ Istraživački projekt (IP-CORONA-2020-04)

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović
Ustanova na kojoj će se provoditi projekt: Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
Trajanje projekta: 15.7.2020. - 14.1.2022.

infoBlack

Sažetak:

 Projekt „Višeslojni okvir za karakterizaciju širenja informacija putem društvenih medija tijekom krize COVID-19“ koji financira HRZZ bavit će se istraživanjima obrazaca širenja informacija u vrijeme pandemije COVID-19. Istraživanje komunikacije koja se odvija putem društvenih medija od velike je važnosti u kriznim situacijama jer može pomoći u ublažavanju straha i neizvjesnosti, te osnaživanju odgovornog individualnog i grupnog ponašanja. Primjerice, automatska detekcija lažnih vijesti (engl. fake news) može pomoći u prevenciji širenja dezinformacija. Nadalje, primjenom kvantitativne i kvalitativne analize javno objavljenih poruka koje se šire putem društvenih mreža moguće je prepoznati koje se teme vezano uz COVID-19 komentiraju sa pozitivno, a koje sa negativno iznesenim stavovima, što daje dobar uvid u drštveni aspekt pandemije.

Danas su u području umjetne inteligencije razvijeni napredni postupci koji omogućavaju relativno uspješnu automatsku klasifikaciju pozitivnih i negativnih poruka, detekciju lažnih vijesti i slično.  Međutim, kriza COVID-19 donosi nove izazove zbog intenzivne komunikacije putem društvenih medija, koja je rezultirala velikim skupovima tekstualnih podataka.

Stoga je cilj našeg istraživanja definirati višeslojni okvir koji obuhvaća različite aspekte širenja informacije i objedinjuje različite pristupe za analizu velikih količina podataka kao što su duboko učenje i metode analiza društvenih mreža. Ideja istraživanja je da se informacija, koja se širi u obliku tekstualne poruke na društvenoj, mreži opiše tako da se objedini niz značajki koje uključuju: sadržaj poruke, svojstva korisnika koji dijele poruku na društvenoj mreži, te dinamiku širenja poruke na društvenoj mreži. Ukoliko se sva ta svojstva pretvore u odgovarajući numerički zapis, moguće je razviti algoritme koji će prepoznavati obrasce širenja određenih klasa poruka.

Očekujemo da će rezultati ovoga projekta omogućiti bolje razumijevanje obrazaca širenja informacija i komunikacije vezane uz COVID-19. Osim postupaka za klasifikaciju poruka, važan ishod ovoga istraživanja bit će korpusi koji sadrže tekstove s najčitanijih internetskih portala te anonimizirane tekstualne objave na društvenim mrežama, tematski povezane s krizom COVID-19 koji će biti javno dostupni i za druga istraživanja slične tematike.

Suradnici i istraživačka skupina:
  • Izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović, voditelj
  • Prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, istraživač
  • Dr. sc. Slobodan Beliga, istraživač
  • Karlo Babić, doktorand
  • Milan Petrović, doktorand
  • Izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, konzultant
  • Izv. prof. dr. sc. Zoran levnajić, konzultant
  • Marko Pranjić, konzultant

Podijeli članak