Research Class: Podrška odlučivanju uprave Učiteljskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temelju analize upisne populacije

Datum održavanja: ponedjeljak, 18.11.2019. u 14:15 sati, prostorija O-357
Predavač: Krešo Tomljenović, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Naziv predavanja: Podrška odlučivanju uprave Učiteljskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temelju analize upisne populacije

Sažetak:

Na temelju teorije sustava Jay Forrester 1950-ih postavlja osnove sistemske dinamike (SD). SD proučava dinamiku ponašanja kompleksnih sustava. To je u osnovi matematičko modeliranje nelinearnih problema kroz vremenski period. Razvojem računala i mogućnosti istovremene obrade velike količine podataka, razvija se i veliki broj alata koji olakšavaju modeliranje različitih kompleksnih problema primjenom SD. Nekoliko je temeljno različitih pristupa modeliranju kompleksnih sustava ovisno o stupnju apstrakcije: modeliranje diskretnih događaja (eng. Discrete event modeling) je najmanje apstraktno, modeliranje bazirano na agentima (AB, eng. Agent based modeling) i SD modeliranje kao najapstraktnije.

Učiteljski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu djeluje na lokacijama Zagreb, Petrinja i Čakovec što komplicira upisnu politiku. Popunjenosti na pojedinim lokacijama i pojedinim smjerovima uvjetuju raspolaganje resursima fakulteta, naročito ljudskim resursima te je eventualna projekcija buduće upisne populacije važna za planiranje.

Prezentirat će se i planovi za daljnje istraživanje koji uključuju izradu modela koji analizira upisane studente na Učiteljskom Fakultetu sveučilišta u Zagrebu, uzimajući u obzir njihove osobne karakteristike (završene škole, ostvareni uspjeh, preferencije odabirom studija, socijalna pozadina i td.) kao i demografske (potražnja na tržištu, zapošljivost, demografska kretanja u RH i td.). Model je zamišljen kao hibrid AB i SD modeliranja. Verifikacija valjanosti bi se potvrdila dostupnim podacima upisane populacije studenata, a svrha modela je podrška odlučivanju uprave fakulteta kroz upisnu politiku i eventualne promjene u kurikulumu.

Podijeli članak