Mapa Weba

Research Class: Distributed cloud behaviour representation via deep graph learning on topology, distributed tracing, and logs

Datum i mjesto održavanja: 19. rujan 2023. godine u 14:30 sati, u učionici O-357
Predavač: Gjorgji Madjarov, Faculty of Computer Science and Engineering Ss. Cyril and Methodius University Skopje, Makedonija
Naziv predavanja:Distributed cloud behaviour representation via deep graph learning on topology, distributed tracing, and logs
Jezik predavanja: 
Engleski jezik

Sažetak predavanja:

Pozvano predavanje iz područja strojnog i dubokog učenja gdje će predavač predstaviti trenutne aktivnosti u svojoj istraživačkoj grupi i smjerove istraživanja.

 Životopis predavača

 

Podijeli članak