Obrana doktorske disertacije pristupnice Danijele Jakšić

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 23. sjednice održane dana 15. studenoga 2016. godine
 
DANIJELA JAKŠIĆ
branit će doktorsku disertaciju

Model repozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje matičnim podacima
(Metadata repository model for data warehouse schema evolution and integration with master data management system)

u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine u 14:30 sati na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka, u učionici O-S32 pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 
1. Prof. dr. sc. Mile Pavlić, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Mario Radovan, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
3. Doc. dr. sc. Alen Jakupović, Veleučilište u Rijeci

Podijeli članak