Mapa Weba

Obrana doktorske disertacije pristupnika Kreše Tomljenovića

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci s 26. sjednice održane dana 14. rujna 2023. godine objavljuje se
 
da će 27. listopada 2023. godine u 11:00 sati u
učionici O-357, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Krešo Tomljenović
 
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
 
Razvoj modela sustavske dinamike za planiranje ljudskih potencijala u odgoju i obrazovanju
(A system dynamic model development for human resources planning in education)

 

pred povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ana Meštorivić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci, članica
  3. prof. dr. sc. Mario Dumančić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, vanjski član.

Obrana je doktorske disertacije javna.

Podijeli članak