Nastupno predavanje Dejana Ljubobratovića

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnik Dejan Ljubobratović za izbor u nastavno zvanje predavača.

Predavanje će biti održano u okviru nastave iz kolegija Programiranje 1 u srijedu, 19. siječnja 2022. godine s početkom u 13:00 sati u predavaonici O-028, Radmile Matejčić 2, Rijeka.

Tema predavanja je: Datoteke u C++

Odluka o nastupnom predavanju

Podijeli članak