Nastupno predavanje dr. sc. Vedrana Miletića

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnik dr. sc. Vedran Miletić, v. pred. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Predavanje će biti održano u okviru nastave iz kolegija Programiranje za web u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine s početkom u 14:00 sati u predavaonici S-032, Radmile Matejčić 2, Rijeka.

Tema predavanja je: Kontinuirana integracija i kontinuirana isporuka

Odluka o nastupnom predavanju

Podijeli članak