Objavljene rang-liste za dodjelu državnih STEM stipendija

Obavještavamo vas da su objavljene rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju.

Rang-liste su objavljene na poveznici. Putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake (AAI) možete provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Ako ste ostvarili pravo na državnu STEM stipendiju i želite prihvatiti stipendiju, morate do 17. studenoga 2021. godine do 13:00 h označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenom roku ne prihvatite Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaćate državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira FINA-u i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.

Molimo vas da na vrijeme sa svojim AAI korisničkim identitetom pristupite aplikaciji na internetskoj stranici te prihvatite uvjete stipendiranja.

Čestitke svima koji su dobili stipendiju!

Podijeli članak