Poziv za odabir studenata-asistenata i studenata-mentora

Ured za studente s invaliditetom pri Sveučilištu u Rijeci raspisao je Poziv za odabir studenta-asistenta i studenata-mentora za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci tijekom akademske 2021./2022. godine.

Detalje potražite u priloženom pozivu.

Poziv

Podijeli članak