Obavijest o studentskom vrednovanju online nastave u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku u ljetnom semestru akademske 2019./2020. godine provodi studentsko vrednovanje online nastave ispunjavanjem online anonimnog ISVU upitnika za procjenu nastavnika i kolegija.

Ovo je vrednovanje nastave pojedinih kolegija. Studenti upisani na određeni kolegij mogu pristupiti vrednovanju samo jednom, a anketa je dostupna u ISVU sustavu od 15.6.2020. godine do kraja akademske godine. Zasebno se vrednuju svi nastavnici (profesori i asistenti) koji su izvodili nastavu iz određenog kolegija.

Vrednovanje nastave putem ISVU sustava provodi se aplikacijom „Studomat“ na obrascu definiranom na razini Sveučilišta u Rijeci koji je u ovom ljetnom semsetru prilagođen online izvođenju nastave. Upitnik je u potpunosti anoniman te se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu. Rezultati anketa biti će dostupni nastavniku, voditeljici Odbora za kvalitetu i upravi Odjela za informatiku.

Cilj vrednovanja je procjena nastavnog rada nastavnika i suradnika određenog kolegija kao i angažmana studenta na kolegiju kako bi se na temelju procjena i sugestija mogao unaprijediti rad nastavnika i nastava. Ispunjavanjem ankete studenti daju svoj doprinos poboljšanju kvalitete rada nastavnika i izvođenja nastave.

Molimo studente za iskreno i dobronamjerno odgovaranje na pitanja ankete i zahvaljujemo na suradnji!

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku

Podijeli članak