Mapa Weba

Promovirani novi prvostupnici/ce i magistri/ce informatike

Na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija na Kampusu Sveučilišta u Rijeci u petak, 2. lipnja 2023. održana je svečana promocija prvostupnica i prvostupnika te magistara i magistrica.

Svečanost je predvodila prorektorica za informatizaciju i razvoj prof. dr. sc. Senka Maćešić, a laureate promovirala dekanica Fakulteta izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić Kos.

Popis Laureata

          3      5

Podijeli članak