Mapa Weba

Novi program diplomskog studija

Od akademske godine 2022./2023. na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija počet će se izvoditi nova inačica programa diplomskog sveučilišnog studija Informatika.

Promjene programa su provedene s ciljem jačanja praktičnih kompetencija studenata te povećanja njihove spremnosti za tržište rada, poticanja studentskih inovacija i poduzetništva te osiguravanja veće ponude izbornih predmeta. Pri promjenama se vodilo računa o zahtjevima struke, tehnološkim trendovima, kao i o usklađenosti sa standardima kvalifikacija i standardima zanimanja HKO-a.

Novom inačicom programa studentima se želi omogućiti stjecanje vještina i kompetencija vezanih za poslovne aspekte korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalne transformacije poslovanja. Također, studentima se želi omogućiti stjecanje vještina i kompetencija za primjenu suvremenih tehnologija podatkovne analitike i umjetne inteligencije pri rješavanju kompleksnih poslovnih izazova temeljenih na podacima te za razvoj interaktivnih sustava. U skladu s navedenim, nova inačica programa diplomskog studija Informatika uključuje dva izborna modula koje studenti odabiru prema svojim sklonostima i interesima:

  • Inteligentni i interaktivni sustavi (IIS)
  • Poslovna informatika (PI).

Svaki student/ica će pri upisu studija odabrati jedan modul i time se specijalizirati u odabranom području informatike. Program uključuje i niz zajedničkih izbornih predmeta kako bi se studentima omogućilo dodatno stjecanje znanja i vještina, pogotovo iz područja multimedijskih sustava te komunikacijskih i računalnih sustava. Radi se područjima koje pokrivaju dva od četiri modula na 3. godini preddiplomskog studija Informatike koji izvodi Fakultet, a koja nisu u većoj mjeri zastupljena obveznim predmetima modula na diplomskom studiju.

Osim izbornih predmeta iz grupe zajedničkih izbornih i studentima će se nuditi mogućnost da kao izborne predmete upišu obvezne predmete drugog modula. Dodatno, u 1. i 2. semestru studenti mogu odabrati po jedan izborni predmet iz grupe zajedničkih izbornih predmeta s UNIRI ili mikro-kvalifikacija povezanih s programom. Stjecanje mikro-kvalifikacija bit će moguće odabirom odgovarajućeg skupa izbornih predmeta iz programa (npr. područja multimedije) ili odabirom ponuđenih izbornih predmeta iz programa drugih sastavnica Sveučilišta (npr. iz područja bio-informatike).

Detaljni plan i program objavljen je na poveznici.

Podijeli članak