Mapa Weba

Obrana doktorske disertacije pristupnice Danijele Jakšić

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 23. sjednice održane dana 15. studenoga 2016. godine
 
DANIJELA JAKŠIĆ
branit će doktorsku disertaciju

Model repozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje matičnim podacima
(Metadata repository model for data warehouse schema evolution and integration with master data management system)

Obrana doktorske disertacije pristupnika Igora Juga

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 18. sjednice održane dana 31. svibnja 2016. godine
 
mr. sc. IGOR JUGO
branit će doktorsku disertaciju

Prilagodljivi tutorski sustav za e-učenje podržan dubinskom analizom podataka
(Adaptive 
tutoring e-learning system supported by data mining)