Obrana doktorske disertacije pristupnice Martine Ašenbrener Katić

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 29. sjednice održane dana 21. ožujka 2017. godine
 
MARTINA AŠENBRENER KATIĆ
branit će doktorsku disertaciju

Sustav za integraciju relacijske baze podataka i jednostavnih rečenica prirodnog jezika primjenom konceptualnog okvira „Node of Knowledge“ 
(A system for integration of relational database and simple sentences in natural language using the "Node of Knowledge" conceptual framework)

u utorak, 4. travnja 2017. godine u 13:30 sati na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka, u učionici O-S32 pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 
1. Prof. dr. sc. Mario Radovan, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, predsjednik
2. Izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, član
3. Doc. dr. sc. Alen Jakupović, Veleučilište u Rijeci, član

Podijeli članak