Mapa Weba

Obrana doktorske disertacije pristupnika Petra Jurića

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 88. sjednice održane dana 1. listopada 2020. godine
 
PETAR JURIĆ
branit će doktortsku disertaciju 

Model sustava za mobilno učenje temeljeno na dubinskoj analizi tokova podataka
(An M-Learning System Model Based on Stream Data Mining)

Obrana doktorske disertacije pristupnice Maje Gligora Marković

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 84. sjednice održane dana 2. srpnja 2020. godine
 
mr. sc. MAJA GLIGORA MARKOVIĆ
branit će doktortsku disertaciju 

Sustav za dinamičko generiranje objekata učenja kao potpora individualno personaliziranoj nastavi
(The system for dinamic generation of learning objects as support for individual personalized teaching)

Obrana doktorske disertacije pristupnice Sabrine Šuman

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 72. sjednice održane dana 31. listopada 2019. godine
 
SABRINA ŠUMAN
branit će doktortsku disertaciju 

Sustav za prevođenje poslovnih opisa u model podataka entiteta i veza
(System for transformation of business specifications into entity-relationship model)

Obrana doktorske disertacije pristupnika Slobodana Belige

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 70. sjednice održane dana 26. rujna 2019. godine
 
SLOBODAN BELIGA
branit će doktortsku disertaciju 

Izlučivanje ključnih riječi iz teksta zasnovano na strukturnim svojstvima jezičnih kompleksnih mreža
(Keyword Extraction Based on Structural Properties of Language Complex Networks)

Obrana doktorske disertacije pristupnika Miodraga Sretenovića

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 67. sjednice održane dana 27. lipnja 2019. godine
 
MIODRAG SRETENOVIĆ
branit će doktortsku disertaciju 

Adaptivni transformacijski model održavanja poslovnih aplikacija
(Adaptive transformation model maintenance of business applications)

Obrana doktorske disertacije pristupnika Vanje Slavuja

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 34. sjednice održane dana 13. lipnja 2017. godine
 
VANJA SLAVUJ
branit će doktortsku disertaciju 

Prilagodljivi sustav e-učenja za određivanje i poboljšanje jezičnih kompetencija zasnovan na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike 
(Adaptive e-larning system for assessing and developing language competences based on the Common European framework of reference for languages)