Mapa Weba

INFCON - Znanstveni skup doktorskih studenata informatike

Znanstveni skup doktorskih studenata informatike namijenjen je predstavljanju recentnih rezultata doktorskih istraživanja.

Dragi doktorski studenti informatike,

Pozivamo vas da prijavite rad na 1. Znanstveni skup doktorskih studenata informatike: INFCON22 koji će se održati u zgradi Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, 11. i 12. studenog 2022. godine na adresi Radmile Matejčić 2, u predavaonici O-028. Konferencija je za sve doktorske studente Informatike besplatna.

Prijavljeni radovi sadržajno trebaju obuhvaćati pregled trenutnih istraživanja doktorskih studenta informatike (mogu sadržavati već objavljene rezultate uz obavezno navođenje izvorne objave), koji se ukratko opisuju u obliku proširenog sažetka dužine 1 do 2 stranice teksta prema formatu u predlošku. Službeni jezik je hrvatski, ali radovi se prihvaćaju i na engleskom jeziku.

Tijekom prezentacije u trajanju od 15 minuta, u prvih 10 minuta doktorandi će predstaviti svoja tekuća istraživanja, dok će u posljednjih 5 minuta kratko predstaviti postignute rezultate u protekloj akademskoj godini. Postignuti rezultati obuhvaćaju: objavljene znanstvene radove, ljetne škole, znanstveno-istraživačke boravke u inozemstvu, položene predmete na studiju, položene obveze na studiju, itd. Ukratko, obuhvaćaju sve što je relevantno za godišnje izvješće doktorskog studenta (Obrazac DrS4).

Obrazac za prijavu i predaju proširenog sažetka nalazi se na poveznici.

Predložak za prijavu rada

Važni datumi:

  • 1. poziv na skup: 1.9. 2022.
  • 2. poziv na skup: 25.9.2022.
  • Završni poziv: 1.10.2022.
  • Predaja proširenih sažetaka: 15.10.2022.

INFCON22 datum održavanja: petak 11.11.2022. i subota 12.11.2022.

Mjesto održavanja: Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 5100 Rijeka predavaonica O-028