Mapa Weba

Dvopredmetni diplomski studij

Napomena: Moguće su manje izmjene rasporeda nastave u DINP-ovima. Svi studenti trebaju pratiti obavijesti nastavnika u Merlin e-kolegijima.

* - kolegij se ne nudi ove akademske godine
Naziv kolegijaNositelj(i)DINP
1. semestar
Operacijska istraživanja dr. sc. Martina Holenko Dlab
2. semestar
Računalna analiza prirodnog jezika dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić
Izborni kolegiji 2. semestra
Baze podataka * dr. sc. Patrizia Poščić  
Osnove digitalne obrade govora i slika dr. sc. Miran Pobar
3. semestar
Metodika nastave informatike dr. sc. Nataša Hoić-Božić
Inteligentni sustavi dr. sc. Marina Ivašić-Kos
Primjena hipermedije u obrazovanju 1 dr. sc. Nataša Hoić-Božić
Izborni kolegiji 3. semestra
Otkrivanje znanja u podacima dr. sc. Maja Matetić
Elektroničko gospodarstvo dr. sc. Dragan Čišić
ICT za prevoditelje * dr. sc. Marija Brkić Bakarić  
4. semestar
Nastavna praksa dr. sc. Martina Holenko Dlab
Projektiranje obrazovnih sustava dr. sc. Božidar Kovačić

 

Podijeli članak